مجموعه کتاب شعر اندک ماندن و بسیار بودن فرحناز پناه

کتاب شعر اندک ماندن و بسیار بودن

کتاب شعر “ اندک ماندن و بسیار بودن” اثر فرحناز پناه در سال 1378 توسط انتشارات کتاب خورشید به چاپ رسید.این مجموعه شامل 50 شعر بوده و با 1000 نسخه به چاپ رسیده است.در ادامه تنها نمونه ای از مجموعه اشعار موجود در این کتاب آورده شده است.

نمونه اشعار مجموعه کتاب شعر اندک ماندن و بسیار بودن فرحناز پناه

برای مشاهده شعر بر روی + کلیک نمایید

سپیده با من می گذرد

اکنون

سپیده در من می گذرد

اندکی دیگر

آب و سایه مجنون

نسیم خفته را

خواهد نوشید

تو بر پهنه کدام برگ

بر بستر کدام رود خفته ای !

تولد دوباره پرندگان را

در نفس بیدار تو

 می خواستم

نیمه پنهان

تصاویر شناور

کوهستان های کنگره دار

و افق

که آهسته

رنگ می بازد

ساحل نیمه پنهان

عطش دوباره

ندایی که می گوید

اعتماد کن!

زمزمه ای در من

به نغمه

به شعر

زمزمه می کند در من

توفان و تندبادی

که آرام گرفته است

باور مرا نیز...

بگو

بگو که خواهی گذشت

لکه های سیاه

بر گنبد آبی رنگ را بگیر و برو

رسم این است

گوش کن

پیری با عصایش زمزمه می کند

عصایش با تو

کوله بار تنهاییت را بردار

و باور مرا نیز

 با خودت ببر

زیستن در سکوت

برگ

نور را می نوشد

شاخه

گل ها را

آوازهای مهیبی می شنوم

پرندگانی آسیمه سر

وآوای طبل هایی که دور می شوند

سفرکرده های بسیاری در سکوتم زیست می کنند

همان ها که می دانستند در سفره هامان

سیب برای بوییدن است

ودرهای چوبی

برای گذر از باغی به باغ دیگر

به طریق پیوستن

از کبوترانی که بر صخره های مرجانی

بر عنصر آب خیره مانده اند

از میان تلالو آبی رنگ

در کلبه های تنهایی

کوچیدن

به طریق پیوستن

رفتن

تا سر حد مرگ

تو مایل خواهی بود

هوشیار برخیز

زمین زیر پایمان لغزنده است

ی وقفه

حنجره های جویده شده

جراحت را فراموش نکرده اند

هجرت !

به چه معناست؟

اگرچه

اندیشه رفتگان به رجعت

تپش بی وقفه زوال است

چه کنم سرزمینم

نام دیگری

بر زبانم ساکن نمی شود

هم زمان با تاریکی

سکوت خسته همیشه

شهر متروک

وسایه های سترگ

دانستم

اندیشه مرسوم را

وقتی

خورشید به آهستگی دردناکی

به تاریکی می خزد

و فلاکت

بر پیکر پوستینم

ذوب می شود

مرور و تکرار

وقتی به روز بعد می رسیم

به لحظه های آمده و رفته

خواهیم دید

که شب هامان یکی است

به نجات دقایق گمشده

می خوانمت

چراغ افروخته مهتاب

چه خواهد کرد

وقتی خاموشی

درپی

خاموشی است

حرف های من

روزنامه ها

دیگر حوادث را ثبت نمی کنند

تنها

صدایم در نوار

حرف های مرا می زند

رو در رو

بادهای پاییزی سالهای اخیر

هویت نوشته های سیاه را

وهم گونه مهر می کنند

بمان

رو در رو بمان

طریق رنج

ضربه!

صدا!

آوار صدا

در زیرزمین

کسی زخم اش را می دوزد

بر ایوان آبی

پله ها

کفش ها

رخت های آویزان

ایوان آبی رویا

سفره باز

و

انتظار

کوه پرستاره

کوه پرستاره

منظره زیبای کودکی ام

با من است

اینجا

در عمق شب

قدمی با واژه ها

کسی چه می داند

در اندیشه درختان بریده چه می گذرد!

قدمی دیگر

به بی تابی زمین

نزدیک گشته ایم

با کدام واژه سخن می گویید

ای درد های بی پایان

شبنم زده

به هر نفس

به خواب می رود

به شب

به روز

هم بال پروانه می شناسدش

هم در باز

این شبنم زده

قاصدک بی خواب را

رنگ پاییزی

شال سیاه

لاله های آبی رنگ

و تصویری

که خزان توست

می نویسم

وبه زیر حجاب واژه ها

تورا می خوانم

آه…امروز

هر زمان که می نویسم

پاییز است

وجودی ممکن

به دنیایی بدل شدم

که دوباره احساس خاموشی را

به شعله ای ثابت می کند

مانند آوایی که در روز ازل

نواخته شد

و دیگر

به فرموشی رفت

احساسی که بیش از همه چیز

وجود دارد

گردشی به رنگ دریا

مه و نسیم و پرندگان

در شبستان خاکستری دریا

رنگ می گیرند با موج

و پاروهای خسته

رویاهای آرامم را

با خود می برند

هر موج

نفسی در من

و گردشی به رنگ دریاست

راز تولد

در سرزمین پروانه ها

شفیره در پیله

دور خود می پیچد و

جهان خویش را دور می زند

و واژگانم همچون پروانه ها

در جستجوی راز تولد

به حیرت

جریان مخالف باد را

زاده می شوند

بر پندار

سم اسبانی گل آلود

در میانه میدانی نابرابر

طبل جنگ

عرق مرگ

زنان و کودکان گمنام

با سپرهای لهیده

بر پندار شکست

اهتزاز پرچم های نیم سوخته

در اوراق ترک خورده تاریخ

برشیشه های بارانی

با قطع صدای ناودان

به میهمانی پیچک های ایوان

می آید

از شیشه های بارانی

می لغزم

به هییت لبخندی

و در نفیر صلحجوی ناودان

به آرامی

جاری می شوم

شوق و اندوه

اندیشیدن به آرامش

در عبوری سخت

یک شوق است

و در معبر شب و روز

تنها

بر خود نظر کردن

یک اندوه

تصور کلام

دیدن و روییدن

در دوردست ها

به تاریکی می رسند

از رویا

تهی می شویم

و دست های کوتاه ما

به پرواز پرندگان نمی رسد