کتاب داستان های کوتاه "مثل درخت توت" فرحناز پناه

کتاب داستان های کوتاه "مثل درخت توت"

کتاب داستان های کوتاه “ مثل درخت توت” اثر فرحناز پناه در سال 1393 توسط انتشارات ایران جام به چاپ رسید.این مجموعه شامل 16 داستان کوتاه بوده و با 1000 نسخه به چاپ رسیده است.