کتاب شعر “و انگار آنکه می ماند می میرد” فرحناز پناه

کتاب شعر “و انگار آنکه می ماند می میرد”

کتاب شعر “و انگار آنکه می ماند می میرد” اثر فرحناز پناه در سال 1393 توسط انتشارات ایران جام به چاپ رسید.این مجموعه شامل 120 شعر نو بوده و با 1000 نسخه به چاپ رسیده است.