منیر فرمانفرمائیان (1922-2019)

منیر فرمانفرمائیان (1922-2019) از برجسته ترین هنرمندان معاصر ایران است. وی بیشتر به دلیل ترکیب تکنیک های سنتی ایران و انتزاع هندسی غربی که منجر به ایجاد نقاشی ها و اشیا unique منحصر به فرد شده است ، مشهور است. او در مدرسه طراحی پارسونز در نیویورک تحصیل کرد و در حالی که در آمریکا زندگی می کرد ، با بسیاری از هنرمندان مانند میلتون اوری ، اندی وارهول و فرانک استلا دوست شد. آینه کاری های او با ظرافت از هزار قطعه کوچک ساخته شده است ، که به عنوان نمادی از زندگی هنری غنی او ساخته شده است.

هنر او از نقاشی تزئینی اولیه گل تا کلاژهای سخت و حافظه فراری بود. اما جذاب ترین کارهای او اشکال چوبی چند ضلعی بود ، گاهی اوقات به صورت مستقل و گاهی بر روی دیوار ، که در هزاران آینه کوچک دقیق بریده شده پوشانده شده بود. او اولین کار خود را در سال 1969 انجام داد و به زودی نقش برجسته هایی به شکل شش ضلعی آراسته با آینه هایی تولید کرد که بازتاب بینندگان را به چند برابر غیرقابل شکافت.

 

Ref: https://surfiran.com/iranian-art-10-world-renowned-iranian-contemporary-artists