در سال 2021 ، ارزش مونالیزا با احتساب تورم بیش از 867 میلیون دلار است.

منبع: www.scienceabc.com